Via Jakelu kan rapportörerna ladda ner installationspaket för de program som används för inrapporteringen till myndigheterna samt filer med anvisningar. Tjänsten har utvecklats som ett samprojekt mellan Finansinspektionen, Finlands Bank och Statistikcentralen.
 

 
 
 Användar-ID:
 Lösenord: